Burgemeester Keiserplein 59 6982BM Doesburg

Durfzorg is een project van Stichting Durfhuis

Welkom bij Durfzorg
Durfzorg is ontstaan uit verbazing hoe krom ons zorgstelsel functioneert sinds achtereenvolgende kabinetten kozen voor marktwerking.

Over ons

We worden steeds ouder en bij ongewijzigd beleid moet steeds meer zorg geleverd worden door mensen die daarvoor niet betaald worden terwijl de feitelijke zorgkosten jaarlijks toenemen. Durfzorg is ontstaan uit verbazing hoe krom ons zorgstelsel functioneert sinds achtereenvolgende kabinetten kozen voor marktwerking. Totdat ik mantelzorger werd voor mijn ouders had ik eigenlijk nooit iets met zorg te maken gehad totdat mijn vader op 90 jarige leeftijd onverwacht op de spoedeisende hulp belandde. In eerste instantie had ik, waarschijnlijk als zoveel mensen nog,  vertrouwen in het stelsel. Helaas naarmate de tijd verstreek bleef daar heel weinig van over. De zorg voor mijn moeder gaf me een nog dieper inzicht van hoe we tegenwoordig met ouderen om gaan, niet een plaatje om vrolijk van te worden, dus ging ik op zoek wat wel zou kunnen werken. Die zoektocht is de basis van Durfzorg geworden. 

Onze  facebook pagina staat vol met bizarre voorbeelden uit heel Nederland een geeft een goed beeld van waar zaken verkeerd lopen ter aanvulling op mijn eigen ruim 2.5 jaar ervaring in het sociaal domein. Mantelzorger ben ik inmiddels niet meer maar de lessen die ik geleerd  heb vormen nu de basis voor de volgende ronde, die onlangs is gestart toen we werden benaderd door een raadslid dat i.v.m. het herschrijven van de W.MO verordening bij ons aanklopte voor advies.

Het eerste resultaat was dat de verordening zoals hij werd voorgesteld niet  naar de gemeenteraad werd verstuurd maar unaniem gekozen werd voor een totale heroriëntatie op de WMO met uitlopers naar participatiewet, jeugd en gezondheid, het hele sociaal domein dus. 

Na het lezen van de wet bleek er heel veel niet te kloppen dan wel in de huidige vertaling onuitvoerbaar, tenzij  je de wetteksten omschrijft in boekvorm. Dan ontstaat ineens de samenhang tussen verschillende wetten en ga je zien  hoe je door een zorgvraag vanuit een ander perspectief in te vullen  er ineens onverwachte kansen ontstaan en uitdagingen waar bestuurders nu in vastlopen via slimme alternatieven toch kunnen worden ingevuld.

De grootste uitdaging is het gebrek aan budget  dat ontstaat omdat de partijen die samen het sociaal domein vormen er maar niet in slagen zichzelf opnieuw uit te vinden waardoor de budgettaire tekorten alleen maar oplopen. Vasthouden aan de vertrouwde werkwijze zorgt uiteindelijk voor achteruitgang en slechtere dienstverlening. 

DZ-6
De toegevoegde waarde van mantelzorg

Uitgangspunt, maak er zoveel mogelijk betaald werk o.b.v. bruto declarabele uren  van ter compensatie van het banenverlies dat het gevolg is geweest van het heilig geloof in gratis handjes aan het bed. Verdien de lasten terug door besparing op het budget participatiewet en claim een deel van de kosten bij de ZVW, waaruit ook de thuiszorg betaald wordt. Mantelzorg wordt dus een erkende bedrijfstak i.p.v. gratis vrijwilligerswerk. Gezond ouder worden mag best wat kosten!

DZ-7
Maak het persoonsgebonden budget (PGB) eenvoudig toegankelijk.

Herzie de indicatieprocedures en voorkom dat belanghebbenden de discussie moeten aangaan of iemand wel of niet genoeg bijna dood is. het is bizar dat WLZ pgb zonder noemenswaardige indicatiestelling wordt afgegeven en de WMO indicatie een haast onneembare barrière is.  

DZ-8
ZVW / WLZ overgang

Een ogenschijnlijk vreemde wet die weinig houvast biedt totdat je de memorie van toelichting leest. Dan rest de conclusie dat het een begin is van een utopisch wereldbeeld waar iedere zorgvraag moeiteloos wordt ingevuld. De huidige uitvoering is echter helaas een gatenkaas  van vaagheid, veroorzaakt door politiek opportunisme en  systeemfouten toen goed werkende wetgeving werd afgeschaft 20 jaar geleden. 

DZ-9
WMO

Een ogenschijnlijk vreemde wet die weinig houvast biedt totdat je de memorie van toelichting leest. Dan rest de conclusie dat het een begin is van een utopisch wereldbeeld waar iedere zorgvraag moeiteloos wordt ingevuld. De huidige uitvoering is echter helaas een gatenkaas  van vaagheid, veroorzaakt door politiek opportunisme en  systeemfouten toen goed werkende wetgeving werd afgeschaft 20 jaar geleden.

DZ-10
Preventie

Voorkomt dat je gebruik moet maken van overbodige en dure zorg, helaas is daar nu bij de gemeenten geen budget voor, dus werk aan de winkel. Gelukkig zijn de eerste gemeenten gesignaleerd die  Positieve Gezondheid omarmen, alleen in de uitvoering lijkt het een brug te ver door belangenverstrengeling en onbekendheid met het gedachtegoed, dat fors afwijkt van gangbaar gemeentebeleid.  Vanuit dit perspectief komt het bestaande aanbestedings circus in een heel ander daglicht te staan en worden veel zorgverleners immers overbodig.  Moraal van het verhaal is door hierop in te zetten en mantelzorgers te betalen de gemeentebegroting binnen enkele jaren duurzaam op orde kan zijn als je ruimte geeft aan anders denken over gezondheid.

DZ-12

laatste nieuws

login Durfzorg