Het financieel plaatje


Durfzorg kan worden gefinancierd via de SVB, uit een geoormerkt budget verkregen uit de besparingen op WMO/WLZ verstrekkingen en participatiebudgetten. immers we voorkomen dat hiervan in een te vroeg stadium gebruikt moet worden.  In feite zou je de component in informele zorg los moeten maken van de WMO/WLZ, omdat hierdoor de vergoedingen per uur negatief beinvloed worden. We voorkomen zo overigens ook zorgmijding, een van de oorzaken van opname op SEH. Bij veel mensen was tot opname nooit sprake van medische problemen of inmenging van zorgprofessionals. Zo blijven honderdduizenden ouderen ten onrechte onder de radar.

 • DURFZORG IS BESCHIKBAAR ZONDER INGEWIKKELDE INDICATIESTELLING OF DIAGNOSE.
 • DAARMEE VOORKOMEN WE DEZELFDE JURIDISCHE ELLENDE ALS RONDOM HET BEGRIP SCHOON EN LEEFBAAR HUIS WAARMEE ALLE GEMEENTEN MOMENTEEL WORSTELEN.
 • DURFZORG IS INFORMELE, ACTIVITEIT GEDREVEN DIENSTVERLENING VAN MENS TOT MENS, ZONDER TUSSENKOMST, VAN INSTANTIES GEBASEERD OP IEMANDS PERSOONLIJKE INKOMENSSITUATIE.
 • ER IS GEEN SPRAKE VAN FORMELE WERKGEVER / WERKNEMER  VERHOUDING.
 • VERGOEDING GAAT O.B.V. DIRECT UIT TE DECLARABELE UREN DIRECT TUSSEN ZORGVERLENER EN AFNEMER.
 • DURFHUISADMIN IS CONTACT TUSSEN SVB EN DE “DURFZORGERS” EN ZORGT VOOR VOLDOENDE BUDGET PER ZORGVRAGER O.B.V. REKENING COURANT.
 • DURFZORG VOORKOMT DE EMOTIONELE  & FINANCIELE SCHADE VEROORZAAKT DOOR AFHANKELIJKHEID VAN PROFESSIONELE ZORG EN VERLAAGT DE ZORGKOSTEN.

 

Aandacht voor

 • DE MENS VERSUS SYSTEEM & VERDIENMODEL
 • PRIVACY
 • POLITIEK
 • PROTOCOLLEN WAANZIN
 • PREVENTIE
 • INDICATIESTELLING EN DIAGNOSE
 • MANTELZORG
 • THUISZORG
 • HUISARTS
 • PGB
 • HULPMIDDELEN
 • ROL VAN VERZEKERAARS
 • OVERHEID
 • COMMUNICATIE & DIGITALISERING
 • ALS HET MIS GAAT
 • LOGISTIEK
 • FINANCIERING
 • BELANGENBEHARTIGING
 • MELDPUNT ZORGZAKEN

 

Netwerk hulp.

Het Durfhuis is een veelzijdig netwerk van ervaringsdeskundigen, ook in de zorg. Die kennis wordt door Durfzorg ontsloten, doe er je voordeel mee en de mee,  voor je het weet heb je zelf assistentie nodig