De Durfzorger

De Durfzorger


De “aandacht” van  Biek, Iedje en mezelf  staat model voor dit idee, dat is gebaseerd op de ervaringen van anderhalf jaar mantelzorger spelen. In die periode hebben we een uitzichtloze situatie, met prognose  opname verpleeghuis weten om te draaien in veilig en verantwoord thuis wonen, ondanks beginnende dementie.

De mantelzorger als betrokken en bezorgd familielid is een andere “zorgverlener” dan de informele zorg die steeds meer ouderen nodig hebben sinds de bejaardenhuizen zijn gesloten. De aandacht die in bejaardenhuizen werd gegeven is vervallen met als gevolg dat er steeds meer ouderen verwaarloosd op de SEH terechtkomen en gebruik moeten maken van de overbelaste eerstelijnsgezondheidszorg door een ontbrekende signaleringsfunctie. Ten onrechte is er vanuit gegaan dat huisarts en thuiszorg deze rol zouden overnemen (of niemand heeft er ooit bij stil gestaan). De praktijk laat zien dat dit niet werkt en er zelfs sprake is van concurrentie tussen eerste lijn en informele hulpverleners.

Afbeelding van Sabine van Erp via Pixabay