Financiering


Hierdoor is men gedwongen is wmo / wlz financiering in te zetten terwijl dat eigenlijk niet nodig is als niet langer blind gevaren wordt op gratis vrijwiligers. Het huidige model mantelzorg schrijft voor dat die gratis moet zijn. Dat doet geen recht aan de enorme kansen die de juiste aandacht hiervoor biedt. In de  recente notitie over dit onderwerp van Hugo de Jonge  komt zelfs de constatering voor dat deze vorm van zorg, als het va PGB gaat een  inkomen zou kunnen vormen voor werklozen. Vreemd genoeg wordt dit als ongewenst gezien, waarschijnlijk als gevolg van de verouderde interpretatie van de definitie van mantelzorg.

De basis van het probleem
“wederkerigheid” door overheid vertaald als gratis werken!
Volgens Hattinga Verschure is de zorg van de ene mens voor de andere, naast professionele zorg, erg belangrijk. Hij noemt dit mantelzorg: zorg die mensen verwarmt omdat ze elkaar er ‘als een mantel mee omgeven’, dus alle zorg die genoten in een klein sociaal netwerk aan elkaar gegeven op basis van vanzelfsprekendheid en bereidheid tot wederkerigheid (1987). Kenmerkend aan mantelzorg is dat de lijnen tussen de betrokkenen kort zijn en dat een individu zowel zorgverlener als zorgontvanger kan zijn.

Het geheugen van Nederland