Slimmere PGB


Het huidige pgb model voldoet niet langer aan de overheidsambitie te bevorderen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Een steeds grotere groep ouderen zal afhankelijk worden van niet medische assistentie. Hierdoor wordt het moment van inschakeling formele zorg steeds verder opgerekt. Deze informele zorg valt nu binnen het traditionele PGB, met alle nadelen van dien.  In het verlengde hiervan ontstaat de vraag of het niet tijd wordt de definitie van gratis mantelzorg van Hattinga Verschure  te vervangen door een meer toekomstgerichte  kijk op zorg. en de rol van de traditionele professional. We praten hier over de inkomenszekerheid van een steeds grotere groep veelal oudere mensen die nu werkloos aan de kant staat.